Үйл ажиллагаа

EducationUSA нь АНУ-ын Төрийн Департаментын дэмжлэгтэйгээр АНУ-ын дээд боловсролыг оюутан сурагчдад сурталчлан таниулж, Америкийн магадлан итгэмжлэгдсэн их сургууль, коллежид элсэн суралцах боломжийн талаар үнэн зөв, цогц мэдээллийг  хүргэж ажилладаг. Үүнд:

  • Зөвөлгөө
  • Номын сан