Хөтөлбөрийн зарлал

EducationUSA Academy

АНУ-ын Төрийн Департаментын дэргэх EducationUSA сүлжээ байгууллагаас ахлах ангийн сурагчдын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, Америкийн их сургуулиудад элсэн суралцахад шаардлагатай ур чадварыг олгох зорилгоор EducationUSA Academy зуны хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна.

EducationUSA Academy нь 2017 оны 6-8 дугаар сард АНУ-ын 15 их сургууль дээр 3-4 долоо хоногийн хугацаанд хэрэгжих академик хөтөлбөр. Хөтөлбөрт ерөнхий боловсролын сургуулийн 15-17 насны сурагчид оролцоно. Хөтөлбөрт өргөдөл гаргах сурагчид англи хэлний зохих мэдлэгтэй байна.