EDUCATIONUSA ЭССЭ УРАЛДААН

Энэхүү уралдаан хүүхдийн англи хэлний ур чадвар сайжруулах, зохион бичлэг бичих, бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх зорилгтой.  

Сэдэв: "АНУ-д суралцах нь миний ирээдүйд хэрхэн нөлөөлөх вэ?”

Хамрах хүрээ: Уралдаан нь 12-17 нас хүртэлх хүүхдүүд оролцох боломжтой.

Тавигдах шаардлага: 
• Эссэ нь англи хэл дээр (500 үгтэй)  бичигдсэн байх. 
• Эссэг нүүр хуудасны хамт онлайнаар илгээнэ. Илгээх хаяг: info@educationusa.mn 

Нүүр хуудаст дараах зүйлс багтсан байна. Үүнд:
1. Нэр 
2. Төрсөн он сар (2019 оны байдлаар)
4. Хүйс 
5. Цахим шуудангийн хаяг
6. Утасны дугаар
7. Сургуулийн нэр 
8. Эссэний гарчиг

• Эссэ нь бусдын оюуны бүтээлийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлаагүй бөгөөд нийтлэгдээгүй байх ёстой.
Хугацаа: Эссэ хүлээн авах эцсийн хугацаа нь 2019 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн 23:59 цаг болно.
Шагнал: 1,2,3 байр шалгаруулах болно.

Хэрвээ та эхний 10-т орсон бол бид  тантай холбогдох болно. 

Ялагчийг 2019 оны 4-р сарын 20-нд болох “АНУ дахь Бизнес, Инженерчлэл, мэдээллийн шинжлэх ухааны чиглэлийн сургуулийн үзэсгэлэн” үйл ажиллагааны үеэр шалгааруулах болно.