Career Development Workshop

***Intermediate and Advanced level of English required"***
In collaboration with International University Alliance, EducationUSA would like to invite you to attend a career workshop for students who want to learn about their career path.

This workshop is most suitable for high school students who are deciding on their major.

Та бүхнийг карьер хөгжүүлэх хичээлд урьж байна!
Хүрэлцэн ирэх зочин хатагтай Кера Смит IUA буюу АНУ-ын 15 их дээд сургуулиудыг төлөөлж буй ажилтан юм.
Та бүхэн хэрэгтэй мэдээллээ авч энэхүү боломжийг ашиглахыг уриалж байна.

Энэ үйл ажиллагаа ганц удаа явагдана.

Date: 
2019-03-30 11:00 to 13:00