International Education Week 2018, November 12-16

EducationUSA-Mongolia oлон улсын боловсролын долоо хоногийн эхний үйл ажиллагаа "Sharing Experiences and the Advantages of Studying Abroad" сэдэвээр Амгалан Жанцанхорлоотай хамт Бат-эрдэнэ Сугармаа, 2-р үйл ажиллагаа "TOEFL шалгалтын бичгийн ур чадвараа сайжруулах зөвлөмжүүд" сэдэвт яриагаар EducationUSA-ийн зөвлөх Ангар Батсайхан, 3-р үйл ажиллагаа "Researching your options and financing your education with IUA" сэдэвээр Keera Smith, 4-р үйл ажиллагаа "АНУ-ын сургуулиудад элсэлтийн өргөдлөө явуулах зөвлөмжүүд " сэдвээр Black Hills State University-ийн төлөөлөгч нар оролцлоо. Сонирхолтой, шинэлэг мөн хэрэгтэй мэдээлэл өгж чадсан илтгэгч нартаа баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн оролцогч та бүхэнд талархлаа илэрхийлье.