"Access Micro Scholarship" хөтөлбөрийн сурагчидтай хамт

6-р сарын 13-ны өдөр EducationUSA Mongolia хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгждэг EducationUSA Academy талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар хотын дунд сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд явууллаа. Энэхүү 2-4 долоо хоногийн хугацаатай хөтөлбөр нь англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй 15-17 насны сурагчдад зориулагдсан бөгөөд тус хөтөлбөрөөс тэтгэлэг авах бүрэн боломжтой юм. Тус хөтөлбөртэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүсэж байгаа бол бидэнтэй холбогдоно уу?